Герб України

СУДОВІ ПСИХОЛОГІЧНІ ЕКСПЕРТИЗИ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ПОЛІГРАФА


тут Ви дізнаєтесь, що таке експертиза на поліграфі; хто може бути експертом; чим регулюється; де замовити експертизу на поліграфі; як її провести; чи може поліграф бути доказом; приклад рішень суддів, де ця експертиза визнана як доказ

СУДОВА ПСИХОЛОГІЧНА ЕКСПЕРТИЗА НА ПОЛІГРАФІ

– це опитування із застосуванням спеціального технічного засобу – комп’ютерного поліграфа (пункт 6.8 Наказ Міністерства юстиції України  №53/5 “Про затвердження Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень”).


Вказана експертиза є джерелом доказів в кримінальному, адміністративному, цивільному та господарському процесах.


Монополію скасовано!

З жовтня 2019 року зі змінами до Закону України “Про судову експертизу” психологічні експертизи із застосуванням поліграфа можуть проводити не тільки державні спеціалізовані установи (в тому числі Київський інститут судових експертиз КНДІСЕ), а й приватні експерти-поліграфологи.

При цьому, суди зобов’язані приймати висновки експертиз із використанням поліграфа приватних експертів так само, як і висновки інститутів судових експертиз чи інших державних спеціалізованих установ.

Експертиза на поліграфі

ЯКИМИ НОРМАМИ РЕГУЛЮЄТЬСЯ ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ПСИХОЛОГІЧНИХ ЕКСПЕРТИЗ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ПОЛІГРАФА?

Законодавство України

 • ЧАСТИНА 1 СТ. 7 ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО СУДОВУ ЕКСПЕРТИЗУ»:

  Судово-експертну діяльність здійснюють державні спеціалізовані установи, а також судові експерти, які не є працівниками зазначених установ, та інші фахівці (експерти) з відповідних галузей знань у порядку та на умовах, визначених цим Законом.

  До державних спеціалізованих установ належать:

  • науково-дослідні установи судових експертиз Міністерства юстиції України

  До інших фахівців з відповідних галузей знань належать:

  • експерти-поліграфологи Всеукраїнської асоціації поліграфологів та об’єднання експертів-поліграфологів “Володимир Ведмідь та партнери”
 • НАКАЗ МІН’ЮСТУ №53/5 ВІД 08.10.98

  Даним Наказом затверджено “Інструкцію про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень”:


  6.1. Об’єктом психологічної експертизи є психічно здорові особи (підозрюваний, обвинувачений, підсудний, виправданий, засуджений, свідок, потерпілий, позивач, відповідач: малолітні; неповнолітні; дорослого та похилого віку).

  6.3. Психологічна експертиза встановлює ті особливості психічної діяльності та такі їх прояви в поведінці особи, які мають юридичне значення та викликають певні правові наслідки.

  6.8. З метою отримання орієнтувальної інформації можуть проводитися опитування із застосуванням спеціального технічного засобу – комп’ютерного поліграфа.

  6.9. Для проведення дослідження орган (особа), який (яка) призначив(ла) експертизу (залучив(ла) експерта), надає експерту можливість психологічного обстеження підекспертної особи та матеріали справи.

Бажаєте замовити експертизу на поліграфі?
Введіть свій номер телефону

ЩО ПОВИНЕН МАТИ ЕКСПЕРТ?

 • ОСВІТУ ПСИХОЛОГА

  Оскільки поліграфні експертизи є різновидом психологічних експертиз, то експерт обов’язково повинен мати вищу освіту за спеціальністю “психологія”.


  Наші експерти мають таку освіту:

  Диплом психолога

 • ОСВІТУ ПОЛІГРАФОЛОГА

  Вміння проводити дослідження з використанням поліграфа, в тому числі експертизи, повинно бути підтверджене документом про освіту державного зразка.

  Це має бути документ виключно навчального закладу, що має ліцензію на освітні послуги.


  Наші експерти мають таку освіту:

  Диплом поліграфолога

 • ПОЛІГРАФ, ЩО ВІДПОВІДАЄ ДСТУ 8692:2016

  15 листопада 2016 року в Україні було введено в дію національний технічний стандарт ДСТУ 8692:2016 “Поліграфи. Технічні умови”.

  Даний стандарт чітко визначив технічні вимоги до поліграфів та закріпив, що саме за технічними критеріями слід вважати поліграфами.


  На даний час єдиним поліграфом в Україні, який повністю відповідає ДСТУ 8692:2016 є поліграф “RUBICON” (РУБІКОН), на якому і працюють наші експерти.

  Поліграф Рубікон для проведення психологічних експертиз

ЯК ФОРМУЛЮВАТИ ПИТАННЯ НА ЕКСПЕРТИЗУ:

Питання для психологічної експертизи на поліграфі

 • ПИТАННЯ ПОВИННІ БУТИ ЗАКРИТІ

  Закриті питання – це питання, на які можна дати відповідь “так”, “ні” або “не знаю”. Не допускаються питання, що передбачають широкі відповіді.

 • ПИТАННЯ ПОВИННІ СТОСУВАТИСЬ КОНКРЕТНИХ ДІЙ В МИНУЛОМУ

  В питанні повинно бути пряме посилання на діяння (дії або бездіяльність) особи в минулому часі. Неможливо досліджувати майбутні дії, почуття, оцінки, суб’єктивні судження. З питання повинно бути чітко зрозуміло: хто саме, коли саме та що саме зробив в минулому.

 • ПИТАННЯ ПОВИННІ БУТИ ОДНОЗНАЧНІ

  Неможливо в питаннях використовувати сполучення “та”, “або”, “чи”…

  Питання типу: “Чи ставив підпис гр. Іванов 15 січня 2020 року на протоколі загальних зборів або на статуті ТОВ “Мережа” – є неоднозначним та не може бути поставлене на експертизу.

 • ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ ПИТАНЬ НЕ БІЛЬШЕ 5-7

  В ході проведення експертизи на поліграфі підекспертному буде задано біля 200 питань. Рішення щодо достовірності приймаються виключно на підставі системних реакцій.

  Тобто, для відповіді на 1 питання експертизи експерт задасть біля 25-30 питань і на підставі реакцій на ці питання прийме рішення по 1 питанню експертизи.

  Дослідження більше ніж 7 питань суттєво зменшує достовірність, оскільки ефективний час тесту не перевищує 2 год.

ПРЕДМЕТОМ ОПИТУВАННЯ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ СПЕЦІАЛЬНОГО ТЕХНІЧНОГО ЗАСОБУ – КОМП’ЮТЕРНОГО ПОЛІГРАФА Є ОТРИМАННЯ ОРІЄНТУВАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЇ ЩОДО:

(пункт 6.8.1. Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої Наказом Мінюсту 53/5)

 • ступеня ймовірності повідомленої опитуваною особою інформації;
 • повноти наданої опитуваною особою інформації;
 • джерела отриманої опитуваною особою інформації;
 • уявлень опитуваної особи про певну подію;
 • іншої орієнтувальної інформації, необхідної для конструювання версій розслідування певних подій.

ПРИКЛАД ПИТАНЬ ДЛЯ ЕКСПЕРТИЗИ НА ПОЛІГРАФІ

Для перевірки алібі:

Чи виявляються в ході опитування із застосуванням у громадянина Іванова І.І. реакції, які свідчать про те, що 01.02.2016 в проміжок часу з 12:00 до 14:00 він знаходився у себе вдома за адресою м. Київ, вул. Героїв Сталінграда 10, кв.10?

Для перевірки попередньої змови:

Чи виявляються в ході опитування із застосуванням у громадянина Іванова І.І. реакції, які свідчать про те, що він 10 серпня 2019 року в ході телефонної розмови повідомив громадянину Петренку П.П. інформацію про залишок коштів в касі підприємства «Зоря»?

Для перевірки вчинення конкретних злочинних дій:

Чи виявляються в ході опитування із застосуванням у громадянина Іванова І.І. реакції, які свідчать про те, що він 16 вересня 2019 року під час спільного вживання спиртних напоїв в період з 22 по 23 годину наніс громадянину Петрову П.П. ножові поранення?

Для перевірки вчинення правопорушень в господарській сфері:

Чи виявляються в ході опитування із застосуванням у громадянина Іванова І.І. реакції, які свідчать про те, що він в період жовтня-листопада 2019 року підробив підпис громадянина Петрова П.П. в протоколі загальних зборів ТОВ «Зоря» від 01 жовтня 2019 року?

ЕТАПИ ПРОВЕДЕННЯ ЕКСПЕРТИЗИ:

Як проходить психологічна експертиза на поліграфі

 • ЕТАП 1

  Детальний опис замовником фабули справи, по якій проводиться експертиза на детекторі брехні, з наданням копій всіх наявних процесуальних документів. Погодження з експертом-поліграфологом питань, які плануються до винесення на експертизу.

 • ЕТАП 2

  Безпосереднє письмове звернення до експерта-поліграфолога про проведення психологічної експертизи з використанням поліграфа або ж направлення клопотання про проведення експертизи слідчому або суду, який розглядає справу по суті.

  З жовтня 2019 року сторони процесу можуть самостійно призначати експертизи до приватних експертів, в тому числі тим, які не знаходяться в Реєстрі судових експертів.

  Для проведення експертизи Вам достатньо просто скласти відповідну заяву – нижче зразок:

  Зразок заяви (доручення) на проведення психологічної експертизи

 • ЕТАП 2 (АЛЬТЕРНАТИВНИЙ)

  Задоволення слідчим або судом клопотання про проведення психофізіологічної експертизи з використанням поліграфа і винесення відповідної постанови, в якій проведення експертизи на детекторі брехні доручається приватному експерту.

  Зразок постанови про призначення експертизи

 • ЕТАП 3

  Ознайомлення експерта-поліграфолога з матеріалами справи, призначення місця і часу проведення експертизи на поліграфі.

 • ЕТАП 4

  Проведення психологічної експертизи з використанням комп’ютерного поліграфа (детектора брехні).

  Експертиза складається з одного або декількох досліджень. Середня тривалість одного дослідження – 2 години.
 • ЕТАП 5

  Складання висновку за результатами експертизи і передача його замовнику, слідчому / суду.

  Передача висновку за результатами експертизи на детекторі брехні відбувається шляхом направлення офіційного супровідного листа на ім’я слідчого або судді, які призначили експертизу, що є безапеляційною підставою для долучення експертизи до матеріалів справи.

Поліграфолог Володимир Ведмідь
Проведемо судову психологічну експертизу із застосуванням поліграфа будь-якої складності.

Наші експертні висновки приймаються всіма судами України.

Термін проведення експертизи – 3 робочі дні.

З Вами у потрібну хвилину,

Володимир Ведмідь, експерт-поліграфолог, адвокат, виконавчий директор Всеукраїнської асоціації поліграфологів

Телефонуйте 24/7:

+38 097 592 4000
Бажаєте замовити експертизу на поліграфі?
Введіть свій номер телефону